Studera vid Militärhögskolan

Försvarsmakten är en av de allra största myndigheterna i Sverige med närmare 20 000 anställda runt om i landet. Myndigheten jobbar för att försvara vårat land ifrån angrepp utifrån i form av det militära försvaret, samt att hjälpa till med olika stödinsatser när större katastrofer som översvämningar eller stormar sker. dessutom har Försvarsmakten i uppgift att verka för fred och säkerhet utanför Sveriges gränser genom att skicka trupper till fredsbevarande och fredsframtvingande insatser i världen.

anti-tank-guided-missile-63033_640Att utbilda sig på militärhögskolan är något som många unga svenskar gör för att sedan kunna få ett jobb inom den svenska försvarsmakten.
Idag finns det två militära högskolor i Sverige och den ena av dessa ligger i Karlberg i Stockholm. Skolan samarbetar med Försvarshögskolan och kan då ge en komplett utbildning i krigsvetenskap, militärteknik, ledarskap, fysiskt stridsvärde och engelska vilket lägger grunden för det treåriga officersprogrammet. Utöver den teoretiska biten innehåller utbildningen flera fysiska moment som utvecklar individen och ger soldatkompetens. Utbildningen ger dig en akademisk yrkesexamen på 180 högskolepoäng och du kan efter den anställas som officerare inom Försvarsmakten.
Den andra svenska militärhögskolan finns i Halmstad och har kan du få en utbildning till specialistofficer, vilket i slutändan ska ge dig möjligheterna att själv utbilda och handleda andra framtida arbetskamrater.

boat-540720_640Utöver Militärhögskolan så har Försvarsmakten en hel del andra utbildningar som man kan ta del av om man vill göra sig en karriär inom försvaret. Det som förr var vanligt var att göra värnplikt, det vill säga göra lumpen. Idag finns inte lumpen kvar på samma vis som den gjorde tidigare, utan man kan istället genomgå en tre månader lång grundutbildning vid Försvarsmakten. Denna utbildning är väldigt intensiv och man lägger i stort sätt allt fokus på utbildningen under denna period. Så om du ska utföra denna under sommaren så kan du kanske missa roliga saker som fotbolls-VM. Som tur är kan du över nätet ta del av allt det som händer via olika nyhetssajter och en som vi varmt kan rekommendera ett besök till är vm-fotboll.se, där du bland annat hittar samtliga tv-tider, alla grupper samt resultat för alla matcher.